Usługi EMKA S.A. w zakresie BDO

Złóż z nami

Sprawozdania roczne BDO

Art. 180a. Ustawy o odpadach Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach składają wszyscy wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Wygenerujemy dla Ciebie sprawozdanie roczne w BDO zupełnie automatycznie. W ciągu kilku sekund gotowe sprawozdanie pojawi się automatycznie na Twoim koncie BDO.

Spełnij obowiązek ustawowy łatwo, szybko i przyjemnie.

Usługa jest dostępna dla każdego podmiotu, który posiada konto BDO już od 50 zł netto  

Poprowadzimy za Ciebie

Karty ewidencji KEO

Art. 66. 1. Ustawy o odpadach
Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Nieprowadzenie ewidencji odpadów lub jej nieterminowe prowadzenie zagrożone jest karą administracyjną nie mniejszą niż 1000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł.
(Art. 194. 1 ustawy o odpadach).

Będziemy prowadzić dla Ciebie na bieżąco karty ewidencji odpadów bezpośrednio na Twoim koncie w rejestrze BDO.

Zapomnij o każdorazowym przyjmowaniu KPO na ewidencję, z naszą dodatkową usługą wszystko dzieje się automatycznie.

Usługa jest dostępna dla klientów EMKA S.A. -  9.90 zł/miejsce prowadzenia działalności. 

 

Integracja

Art. 66. 1. Ustawy o Odpadach
Posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Nieprowadzenie ewidencji odpadów lub jej nieterminowe prowadzenie zagrożone jest karą administracyjną nie mniejszą niż 1000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł.
(Art. 194. 1 ustawy o odpadach).

Dzięki bezpłatnej usłudze, która integruje Twoje konto BDO z naszymi systemami informatycznymi, będziemy podczas odbioru odpadów wystawiać Twoim imieniu elektroniczne Karty Przekazania Odpadów w rejestrze BDO.

Usługa jest dostępna dla klientów EMKA S.A. - realizowana bezpłatnie w ramach umowy.

Wykonamy za Ciebie

Rejestrację Twojej Firmy w systemie BDO

Art. 194. 1. Ustawy o odpadach Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 5) prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

Zarejestrujemy Twoją firmę w systemie BDO. Cały proces będzie przeprowadzony przez nas, a ty oszczędzasz czas na prowadzenie swojej działalności.

Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności i podpowiemy jakie obowiązki wynikają z rejestracji w tym systemie.

Usługa jest dostępna dla każdego podmiotu - od 239 zł netto. 

Wykonamy

Aktualizację/Wykreślenie Twojej firmy z rejestru BDO

Art. 194. 1. Ustawy o odpadach
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: 5b) nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym;

Zaktualizujemy Twoją firmę w systemie BDO. Cały proces będzie przeprowadzony przez nas, a ty oszczędzasz czas na prowadzenie swojej działalności. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności i podpowiemy jakie obowiązki wynikają z aktualizacji bądź wykreślenia firmy z tego systemu.

Usługa jest dostępna dla każdego podmiotu, który posiada konto BDO - od 149 zł netto.

Przygotujemy

Szybką analizę Twoich obowiązków związanych z rejestrem

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Przeanalizujemy specyfikę Twojej działalności. Analiza jest zgodna z obowiązującymi przepisami dot. ochrony środowiska i nie zobowiązuje do zakupu kolejnych usług.
Szybka analiza zapewni Ci odpowiedź m.in. na pytania:

  • czy muszę zarejestrować się w BDO?
  • czy muszę składać roczne sprawozdania BDO?
  • czy muszę prowadzić karty ewidencji odpadów
  • czy muszę odprowadzać jakieś opłaty?
  • czy muszę mieć umowę z firmą utylizującą odpady?
  • jakich jeszcze formalności muszę dopełnić?

Usługa jest dostępna dla każdego podmiotu - od 149 zł netto. 

© Copyright 2022 EMKA S.A.