Prosimy o wprowadzenie wymaganych informacji

Jeśli Karty Przekazania Odpadów w 2019 roku były generowane poza systemem BDO – w wygenerowanym sprawozdaniu samodzielnie należy uzupełnić dział XI o tą ilość wytworzonych odpadów.

Informacje o zlecającym

Integracja z BDO

Aby wycenić i przygotować dla Ciebie sprawozdanie niezbędne jest podanie kluczy API BDO. Zaloguj się do rejestru BDO i wygeneruj klucze API Client i Client Secret (instrukcja).

Po wygenerowaniu Client ID i Client Secret wklej je w poniższych polach, a następnie kliknij Wyceń

W następnym kroku pobierzemy automatycznie dane dotyczące Państwa firmy i wycenimy koszt wykonania sprawozdania BDO

© Copyright 2022 EMKA S.A.